Publications

2021
artikuluak

Koronabirus pandemia eta online portaeren aldaketak (euskal) ekosistema mediatikoan.

Bat. Soziolinguistika aldizkaria 116. (67-103 orr).

Mimenza, L; Narbaiza, B; Arana, E.